درباره ما

فعاليت اين شرکت جهت رزرواسيون هتل هاي کشور و جهان و همچنین تورهای داخلی و خارجی بر اساس قوانين کشور جمهوری اسلامی ايران  و مجوز بند ب سازمان ميراث فرهنگی می باشد.

صاحب امتياز نماد الکترونيکی شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سرزمين چهارفصل به مدير عاملی آقای تقی حسين زاده گروي می باشد.
 

ایمیل: info@4fasltravel.com

تلفن: 8-02188644696